For en bedre oplevelse skal du ændre din browser til CHROME, FIREFOX, OPERA eller Internet Explorer.

Betingelser for brug

Betingelser for brug

Ny version – påbegyndt d. 16. marts 2020

Læs hele betingelser for brug med omhu

Velkommen til www.gulavis.dk.  

Følgende er betingelser for brug og er gældende, når du få adgang til hjemmesiden og bruger enten GULAVIS’ hjemmesider på mobiltelefon, mobilapps eller via andre portaler ejet, taget i brug, brandet eller gjort tilgængelig af GULAVIS.

I det følgende vil navnet GULAVIS referere til GULAVIS e-commerce platformen som inkludere, men er ikke begrænset til, web -og mobiloptimeret versioner af hjemmesiderne på www.gulavis.dk og www.gulavis.com samt mobilappversioner af GULAVIS e-commerce platform.

Denne aftale er bindende mellem dig som forbrugere af vores hjemmeside (refereret til som ‘dig’, ‘din’ eller ‘forbrugere’ i det følgende) og gulavis.dk (herunder refereret til som ‘os’, ‘vores’ eller GULAVIS i det følgende).

  1. Godkendelse af betingelser for brug

1.1 Når du bruger vores service via vores hjemmeside på www.gulavis.dk og www.gulavis.com eller via vores apps, går du automatisk med til betingelserne for brug samt privatlivspolitikken, som er gældende mellem GULAVIS og forbrugerne af vores service – og alle andre regler og betingelser som GULAVIS af og til publicere. Brug ikke apps og hjemmeside fra GULAVIS, hvis du ikke acceptere betingelserne for brug og alle andre publiceret regler fra GULAVIS.

1.2 Du skal være over 18 år for at kunne godkende og acceptere en aftale med GULAVIS. Ellers skal du finde en ansvarlig, som acceptere aftalen på din vegne.

1.3 GULAVIS kan til enhver en tid forbedre aftalen, som bliver publiceret på hjemmesiderne. Ved at fortsætte med at bruge service fra GULAVIS acceptere du samtidig de fremtidige forbedringer til aftalen.

1.4. Hvis den engelske version af aftalen skulle adskille sig fra oversættelserne, går du med til at den engelske version er den gældende version af aftalen.

1.5 Forbedringerne til aftalen er kun gældende mellem parterne, hvis de(n) er skrevet af en autoriseret officer af gulavis.dk og GULAVIS.DK.

1.6 GULAVIS forbeholder retten til at benægte en forbrugere adgang til service fra GULAVIS, hvis forbrugeren ikke godkender betingelser for brug på gulavis.dk og GULAVIS.DK.

1.7 GULAVIS forbeholder også retten til at lukke en forbrugers konto ned, hvis den har stået inaktiv i 6 måneder. Forbrugeren vil få besked 4 uger før lukningen finder sted.

2 Forbrug generelt

2.1 Ved at få adgang til og forbrug service fra GULAVIS, går du samtidig med til, at din adfærd er I overensstemmelse med lovgivningen I Danmark.

2.2 Du aftaler samtidig også at a) du overholder ophavsretten for GULAVIS; og b) du vil ikke kopiere, reproducere, downloade, eller sammensætte eller på anden vis genbruge indhold fra apps eller hjemmesider fra GULAVIS til at operere en forretning, som kommer til at konkurrerer mod GULAVIS medmindre du først få en skriftlig tilladelse fra GULAVIS til det.

 3. Medlemskab

3.1 Hver forbruger skal registrere sig som medlem på en af hjemmesiderne eller apps fa GULAVIS (registreret forbrugere er herunder også refereret til som ’medlemmer’) for at kunne uploade en annonce. Uden tilladelse, må hver forbrugere kun registrere en enkelt konto. Hver konto skal først godkendes af  GULAVIS før den vises for andre forbrugere. GULAVIS må afvise enhver forbrugers medlemskab, hvis GULAVIS mistænker at forbrugeren allerede har en konto. Endvidere må GULAVIS afvise enhver forbrugeres ansøgning om at blive registreret uden at være forpligtet til at grunde afvisningen overfor forbrugeren eller andre.

3.2 Når forbugeren registrere sig, modtager forbrugeren en konto med brugernavn og adgangskode. Kontoen skal have tilknyttet en email med plads til at sende og modtage emails. 

3.3 Forbrugeren er forpligtet til selv at holde brugernavnet og adgangskoden hemmeligt.

3.4 Som forbrugere går du med til, at alle aktiviteter fra din konto (inklusiv men uden at begrænse det til publicering af enhver information, godkendelse af hver anden aftale med andre forbrugere, afsendelse af emails, telefonopkald osv.) forstås som autoriseret af medlemmet selv.

3.5 Forbrugeren er indforstået med, at dele konto med andre forbrugere eller tillade andre inden for samme virksomhed at bruge den samme konto kan gøre skade på GULAVIS samt på andre forbrugere. Medlemmerne forpligter sig til skadesløsholdelse af GULAVIS for enhver tænkelig tab (inklusiv men ikke begrænset til tab af profit), der kan opstår som resultatet af flere forbrugere til samme konto. Forbrugeren er indforstået med at GULAVIS ikke skal lide tab fra flere forbrugere til samme medlemskab, og GULAVIS forbeholder derfor retten til at suspendere eller lukke en sådan konto ned.

  1. Medlemmers ansvar

4.1 Forbrugeren er forpligtet til at videregive korrekte informationer om sig selv samt i annoncer, som forbrugeren uploader på GULAVIS via sin konto.  Alle informationer og billeder skal fornys med tiden for at holde dem helt korrekte.

 4.2 Nogle af dine personlige informationer bliver delt med andre forbrugere (herunder telefonnummer, email, navn osv.) og du går med til det og er indforstået med dette. Dette sker i overensstemmelse med vires privatlivspolitik.

4.3 Du er forpligtet til at ophavsretten til billeder, tekst eller video på din konto tilhøre dig, at du delvis deler ophavsretten med en anden ejer eller du har tilladelse til at bruge indhold (billeder, tekst, video) som en anden har ophavsretten til.

4.4 Alle medlemmer går med til til at alle informationer er:

a) er sande, korrekte, præcise og lovlige;
b) ikke falske, misledende eller manipulerende;
c) ikke indeholder informationer, som truende, forfølgende, fornærmende, chikanerende, skadelige for mindreårige eller lignende;
d) ikke indeholder informationer, som virker discrimerende på baggrund af sexualitet, race, religion, nationalitet, alder eller handicap;
e) ikke bryder reglerne for GULAVIS;
f) ikke overskrider love og reguleringer (inklusiv men ikke begrænset til love omkring forbrugerens beskyttelse, falsk marketing, aggressiv marketing, eksport reguleringer osv);

g) ikke indeholder direkte eller indirekte links til andre hjemmesider, som bryder aftaler med GULAVIS;

h) ikke indeholder links til andre hjemmesider, som fungere som konkurrenter til GULAVIS.

4.5 GULAVIS skal ikke stilles til ansvar for enhver tænkelig tab (inklusiv  men ikke begrænset til tab af profit, omsætning, osv.) forbundet med lukning eller afvisning af din konto.

4.6 Enhver medlem er ansvarlig for sine egen adfærd og GULAVIS tager derfor ikke ansvar for upload af falske annoncer, billeder, tekst, video, osv., misvisende annoncer og forkerte annoncer fra medlemmerne. GULAVIS tager kun ansvar for sine ansattes handlinger og binder sig ikke for sine medlemmers handlinger.

  1. Overtrædelser af medlemmer

5.1 GULAVIS forbeholder retten til at fjerne, modificere, eller afvise enhver forbrugers information, som forbrugeren uploader og som vi mener overtræder loven, vores aftaler, pålægger GULAVIS omkostninger eller er blot passende.

5.2 GULAVIS har ret til at mistænke information fra en forbruger er falske, upræcise, misledende eller ufuldkommene og at det kan forårsage skader og resultere i omkostninger for GULAVIS.

5.3 GULAVIS forbeholder retten til at samarbejde fuldt ud med regeringer eller regulativer autoriteter, kommuner, private efterforskningshold og/eller tredjeparter, som investere enhver mistænkt kriminelt handling. Forbrugeren går med til ikke at rejse kritik eller sag imod GULAVIS for dette.

5.4 GULAVIS kan til enhver en tid suspendere, afvise eller lukke en konto uden at fremsende notifikationer til forbrugerne.   

6. Transaktioner mellem køber og sælger

6.1 GULAVIS er en økonomisk platform for køber og sælger at mødes med nye og brugte varer. Du går med til at GULAVIS ikke tager ansvar for hverken køber eller sælger handlinger (inklusiv men ikke begrænset til købe, godkende et køb, servicerer eller udbud osv.). Endvidere er GULAVIS ikke ansvarlig for kvalitet, tryghed, lovmæssighed, udbud af varer eller ydelser på udsalg, sælger evne til at kunne lave transaktionen eller købers evne til at kunne fuldføre transaktionen. 

6.2 Forbrugeren er gjort opmærksom på risiciene ved at køber varer på markedet og gennem GULAVIS. Alle annoncer skal godkendes af GULAVIS før de kan ses af andre forbrugere. Men verifikation på nettet er svær, og derfor kan og vil GULAVIS ikke tage ansvar for forbrugeres forgivet identitet. 

6.3 Køber skal altid være forberedt på at, der er folk, som snyder på markedet. Dette inkludere men er ikke begrænset til misvisende repræsentationer af varen eller ydelsen, lav produktkvalitet, farlige varer, ulovlige varer, leveringer senere end aftalt, forkerte beregninger af omkostningerne, løgne mht. garanti, ikke overholdte kontrakter, skjulte omkostninger som fx ikke fuldt ud betalte leasing aftaler eller lån osv. GULAVIS er ikke ansvarlig for enhver tænkelig tab (inklusiv men ikke begrænset til tab af profit, omsætning, ulejlighed sov.) for forbrugeren i forbindelse med transaktioner opstået som resultatet af at have brugt GULAVIS’ platform.

6.4 Køber og sælger er udelukkende selv ansvarlig for transaktionerne via GULAVIS. Hvis frobrugeren ikke kan leve op til GULAVIS’ standarder, har GULAVIS ret til at lukke eller suspendere forbrugerens konto uden at skulle dække omkostninger for forbrugeren forbundet med suspendering eller lukning.

11. NOTIFIKATIONER

11.1 Alle juridiske meddelelser eller krav til eller på GULAVIS.DK skal fremsættes skriftligt og fremsendes til GULAVIS.DK personligt, med en kurer eller certificeret mail til følgende enhed og adresse: GULAVIS.DK Denmark / GULAVIS.DK – Listedvej 48, 1 th., 2770 Kastrup, Danmark. Meddelelserne skal være effektive, når de modtages af GULAVIS.DK på den ​​ovennævnte måde.

11.2 Alle juridiske meddelelser eller krav til eller over for en bruger skal være effektive, hvis de enten leveres personligt, sendt med kurer, bekræftet mail, eller e-mail-adresse leveret af brugeren til GULAVIS.DK. Meddelelse til en bruger anses for at være modtaget af en sådan bruger, hvis og når: a) GULAVIS.DK er i stand til at demonstrere, at kommunikation, hvad enten det er i fysisk eller elektronisk form, er blevet sendt til en sådan bruger, eller b) straks efter at GULAVIS.DK har offentliggjort en sådan meddelelse på et område på hjemmesiden, der er offentligt tilgængeligt uden beregning.

11.3 Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, krav, videregivelser og anden kommunikation, som GULAVIS.DK sender til dig elektronisk, vil tilfredsstille ethvert juridisk krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig.

12. GENERALE BESTEMMELSER

12.1 Med forbehold af eventuelle yderligere aftaler, udgør vilkårene hele aftalen mellem dig og GULAVIS.DK med hensyn til og regulerer din brug af hjemmesiden og tjenesterne og erstatter alle forudgående skriftlige eller mundtlige aftaler i relation til det samme emne her. 

12.2 GULAVIS.DK og du er uafhængige entreprenører, dvs. intet agentur, partnerskab, joint venture, medarbejder-arbejdsgiver eller franchisegiver-franchisetagerforhold er tilsigtet eller oprettet af betingelserne.

12.3 Hvis en bestemmelse i betingelserne anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, slettes en sådan bestemmelse, og de resterende bestemmelser forbliver gyldige og håndhæves.

12.4 Overskrifter er kun til referenceformål og definerer, begrænser, fortolker eller beskriver på denne måde omfanget af en sådan klausul.

12.5 GULAVIS.DK’s manglende håndhævelse af enhver ret eller manglende handling med hensyn til enhver overtrædelse fra dig i henhold til betingelserne vil ikke udgøre et afkald på denne ret eller en afkald på GULAVIS.DK’s ret til at handle med hensyn til efterfølgende eller lignende overtrædelser.

12.6 GULAVIS.DK har ret til at tildele vilkårene (inklusive alle vores rettigheder, titler, fordele, interesser og forpligtelser og forpligtelser i ‘betingelserne for brug’ til enhver person eller enhed (inklusive tilknyttede selskaber til GULAVIS.DK). Du må muligvis ikke tildele helt eller delvis ‘betingelserne for brug’ til enhver person eller enhed.

12.7 Denne aftale skal styres af lovene i Danmark, hvis du indgår kontrakt med GULAVIS, der annoncerer i henhold til stk. 2.1, og parterne i denne aftale heri underkaster den eksklusive DANSK RETSSYSTEMS GRUNDLÆGGENDE DOMSTOL I KØBENHAVN, Danmark. GULAVIS forbeholder retten til at udpege et andet retssystem efter eget valg, hvis det i overensstemmelse med gældende lov i Danmark på tidpunktet skulle være muligt

12.8 Hvis du har kommentarer til de tjenester, vi leverer til dig, kan du kontakte vores kundeservicesupportlinje (https://GULAVIS.DK/kontakt-os) med sådan feedback eller spørgsmål.


Top
error: Alert: Content is protected.